شیر توپی (Ball Valve)

شیر توپی یا بال ولو پر مصرف ترین شیر در مصارف صنعتی و کشاورزی می باشد، شیر توپی با چرخش 90 درجه ای بال یا همان توپی جریان سیال را قطع و وصل می کند. از شیر توپی نیز می توان برای کنترل سیال هم استفاده کرد، استاندارد طراحی شیر توپی API608 و BS EN ISO 17292 می باشد.

 

انواع شیر توپی از نظر بال

شیر توپی فول بور (Full Bore Ball valve)

شیر توپی فول بور که در آن اندازه بور (قطر سوراخ) برابر با قطر خط می باشد و حجم سیال عبوری و خروجی تقریبا یکسان می باشد.

شیر توپی فول بور

شیر توپی ردیوس بور (Reduced Bore Ball Valve)

در شیر توپی ردیوس بور انداز بور (قطر سوراخ بال) از سایز خط یک یا دو اندازه کوچکتر می باشد.

شیر توپی ردیوس بور

شیر توپی V پورت (V Port Ball Valve)

بور این شیر توپی به شکل V می باشد و برای کنترل جریان می توان استفاده کرد، که با توجه به درصد میزان سیال عبور بال هم انتخاب می شود.

شیر توپی V پورت

 

انواع شیر توپی از نظر مهار گوی

شیر توپی فلوتینگ (Floating Ball Valve)

بال شیر توپی فلوتینگ از بال به استم وصل می باشد و از پایین مابین دو سیت قرار گرفته و با ورود سیال بال به سیت چسبیده و آب بند را انجام می دهد.

شیر توپی فلوتینگ

شیر توپی ترینیون (Trunnion Ball Valve)

بال شیر توپی ترینیون از بالا و پایین به دو عدد استم متصل می باشد و بال بین سیال و سیت نگه داشته می شود و آب بندی انجام می شود.

انواع شیر توپی از نظر مونتاژ

شیر توپی تاپن تری (Ball Valve Top Entry)

این مدل شیر توپی تاپن تری بال یا همان توپی از قسمت بالا مونتاژ می شود.

شیر توپی تاپن تری

شیر توپی سایدن تری (Ball Valve Side Entry)

بال شیر توپی سایدن تری از بغل مونتاژ می شود و بعد فلنج با بیچ به بدنه بسته می شود.