شیر کروی (Globe Valve)

شیر کروی که به آن شیر سوزنی یا شیر بشقابی هم گفته می شود برای قطع و وصل و کنترل جریان استفاده می شود. مجرابند این شیر مخروطی استوانه ای کوتاه هست که قسمت پایین آن دارای زاویه نشیمنگاه می باشد که با نشستن روی ست آب بندی را به طور کامل انجام می دهد. شیر سوزنی در مدل شیر سوزنی 90 و شیر سوزنی 180 درجه تولید می شوند، طراحی شیر سوزنی 90 درجه به گونه ای می باشد که سیال با چرخش 90 درجه ای از بین مجرابند و سیت خروج می کنند و در شیر سوزنی 180 درجه سیال از لحظه ورود تا خروج با 180 درجه چرخش عبور می کنند. شیر گلوب با استاندارد API6D طراحی می شود.

شیر کروی

انواع شیر کروی

شیر کروی Z شکل (Z type globe valve)

شیر کروی Z شکل از پرکاربرد ترین نوع شیر کروی می باشد که سیال از لحظه ورود تا خروج با 180 درجه چرخش خارج می شود، بدلیل چرخش 180 درجه ای سیال ممکن است این شیر افت فشار بیشتری متحمل می شود.

شیر کروی Z شکل

شیر کروی y شکل (Y pattern globe valve)

شیر کروی Y شکل که زاویه آن 45 درجه می باشد و سیال از هنگام ورود تا خروج با چرخش کمتری خارج می شود که افت فشار کمتری در مواقعی که شیر کامل باید باز باشد را متحمل می شود.

شیر کروی y شکل

شیر کروی 90 درجه ای (angle type globe valve)

شیر کروی 90 درجه ای که ورود و خروج شیر دارای زاویه 90 درجه ای می باشد برای مواردی که مسیر 90 درجه ای یا انتقال خط باشد می توان به راحتی از شیر کروی 90 درجه ای استفاده کرد.

شیر کروی 90 درجه ای